1. 4. 2020  16:44 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZELINA, M. -- GAŠPARÍK, M. Návrh a realizácia riadiacej časti CNC. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia riadiacej časti CNC
Anglický název: Design and realization of CNC control part
Český název:
Autor: Ing. Milan Zelina
Ing. Marek Gašparík, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: CNC machining, CNC obrábanie, CNC system, riadiaca jednotka, control unit, CNC systém
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Milan Zelina
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)