25. 5. 2020  10:12 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZELINA, M. -- GAŠPARÍK, M. Návrh a realizácia riadiacej časti CNC. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Návrh a realizácia riadiacej časti CNC
Anglický názov:
Design and realization of CNC control part
Český názov:
Autor:
Ing. Milan Zelina
Ing. Marek Gašparík, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: CNC machining, CNC obrábanie, CNC system, riadiaca jednotka, control unit, CNC systém
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Milan Zelina
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)