29. 3. 2020  15:05 Miroslav
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAŤUGA, Ľ. -- CHMELKO, V. Analýza príčin praskania lepených skiel. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Analýza príčin praskania lepených skiel
Anglický název: Failure analysis of glued glass
Český název:
Autor: Ing. Ľubomír Maťuga
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: MKP, Photo-Stress method, Fotoelasticimetria, sieť konečných prvkov, laminated glass, Photoelasticimetry, laminované sklo, mesh, FEM, metóda Photo-Stress
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ľubomír Maťuga
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)