1. 4. 2020  17:26 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GAZDÍK, P. -- CHMELKO, V. Analýza absorbovanej hysteréznej energie ocele St52 pri cyklickom zaťažovaní. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Analýza absorbovanej hysteréznej energie ocele St52 pri cyklickom zaťažovaní
Anglický název: The hysteresis energy analysis absorbed by St52 under cyclic loadin
Český název:
Autor: Ing. Peter Gazdík
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: cyklické zaťaženie, hysteresis energy, material fatigue, cyclic loading, únava materiálu, hysterézna energia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Gazdík
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)