25. 5. 2020  10:48 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAZDÍK, P. -- CHMELKO, V. Analýza absorbovanej hysteréznej energie ocele St52 pri cyklickom zaťažovaní. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Analýza absorbovanej hysteréznej energie ocele St52 pri cyklickom zaťažovaní
Anglický názov:
The hysteresis energy analysis absorbed by St52 under cyclic loadin
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: cyklické zaťaženie, hysteresis energy, material fatigue, cyclic loading, únava materiálu, hysterézna energia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)