1. 4. 2020  17:13 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LORINC, J. -- CHMELKO, V. Možnosti využitia termovízie pre detekciu korózneho napadnutia oceľových nádrží. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Možnosti využitia termovízie pre detekciu korózneho napadnutia oceľových nádrží
Anglický název: Possibilities of using thermovision for detection of corrosion attack of the steel tanks
Český název:
Autor: Ing. Ján Lorinc
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: korózia, thermovision, Termovízia, steel tanks, corrosion, Oceľové nádrže
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ján Lorinc
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)