25. 5. 2020  10:36 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LORINC, J. -- CHMELKO, V. Možnosti využitia termovízie pre detekciu korózneho napadnutia oceľových nádrží. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Možnosti využitia termovízie pre detekciu korózneho napadnutia oceľových nádrží
Anglický názov:
Possibilities of using thermovision for detection of corrosion attack of the steel tanks
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: korózia, thermovision, Termovízia, steel tanks, corrosion, Oceľové nádrže
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Ján Lorinc
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)