1. 4. 2020  16:59 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HEŠKO, J. -- CHMELKO, V. Vplyv korózneho poškodenia a prídavného ohybu na bezpečnosť tlakového potrubia. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Vplyv korózneho poškodenia a prídavného ohybu na bezpečnosť tlakového potrubia
Anglický název: Influence of corrosion damage and additional bending loading on the safety of pressure pipe
Český název:
Autor: Ing. Juraj Heško
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: additional bending load, plynové potrubie, equivalent stress, internal pressure, korózny defekt, miera bezpečnosti, corrosion defect, prídavný ohyb, vnútorný tlak, safety factor, gas pipeline, redukované napätie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Heško
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)