25. 5. 2020  10:25 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HEŠKO, J. -- CHMELKO, V. Vplyv korózneho poškodenia a prídavného ohybu na bezpečnosť tlakového potrubia. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Vplyv korózneho poškodenia a prídavného ohybu na bezpečnosť tlakového potrubia
Anglický názov: Influence of corrosion damage and additional bending loading on the safety of pressure pipe
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: additional bending load, plynové potrubie, equivalent stress, internal pressure, korózny defekt, miera bezpečnosti, corrosion defect, prídavný ohyb, vnútorný tlak, safety factor, gas pipeline, redukované napätie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Heško
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)