1. 4. 2020  16:42 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

IŠTVÁN, P. -- MARGETIN, M. Vplyv nedokonalostí zvarových spojov a prídavného namáhania na bezpečnosť tlakového potrubia. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Vplyv nedokonalostí zvarových spojov a prídavného namáhania na bezpečnosť tlakového potrubia
Anglický název: Influence of weld joint imperfections and additional loading on the safety of pressure pipe
Český název:
Autor: Ing. Peter Ištván
Ing. Matúš Margetin, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: welding defects, prídavné namáhanie, Pressure pipeline, chyby zvarov, pružno-plastická deformácia, safety, elasto–plastic deformation, bezpečnosť, Tlakové potrubie, additional loading
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Ištván
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)