25. 5. 2020  10:08 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IŠTVÁN, P. -- MARGETIN, M. Vplyv nedokonalostí zvarových spojov a prídavného namáhania na bezpečnosť tlakového potrubia. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Vplyv nedokonalostí zvarových spojov a prídavného namáhania na bezpečnosť tlakového potrubia
Anglický názov:
Influence of weld joint imperfections and additional loading on the safety of pressure pipe
Český názov:
Autor:
Ing. Peter Ištván
Ing. Matúš Margetin, PhD.
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: welding defects, prídavné namáhanie, Pressure pipeline, chyby zvarov, pružno-plastická deformácia, safety, elasto–plastic deformation, bezpečnosť, Tlakové potrubie, additional loading
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)