5. 4. 2020  19:47 Miroslava
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠEVČÍK, A. -- CHMELKO, V. Degradačné procesy v materiáloch plynových potrubí. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Degradačné procesy v materiáloch plynových potrubí
Anglický název: Degradation processes in the gas pipe materials
Český název:
Autor: Ing. Adam Ševčík
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: material degradation, degradácia materiálu, aging, ťahové krivky, starnutie, tensive curves
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Adam Ševčík
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)