1. 4. 2020  17:02 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BACHOREC, P. -- CHMELKO, V. Návrh crash boxu pre monopost formula student. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh crash boxu pre monopost formula student
Anglický název: Design of crash box for formula student monopost
Český název:
Autor: Bc. Peter Bachorec
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: gravitational test, formula FSAE, crash box, penový hliník, test pomocou tiaže, aluminium foam
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Bachorec
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)