25. 5. 2020  10:27 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BACHOREC, P. -- CHMELKO, V. Návrh crash boxu pre monopost formula student. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Návrh crash boxu pre monopost formula student
Anglický názov:
Design of crash box for formula student monopost
Český názov:
Autor:
Bc. Peter Bachorec
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: gravitational test, formula FSAE, crash box, penový hliník, test pomocou tiaže, aluminium foam
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Bachorec
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)