3. 6. 2020  9:03 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PÖS, M. -- CHMELKO, V. Torzná tuhosť rámu monopostu formula student. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Torzná tuhosť rámu monopostu formula student
Anglický názov:
Torsional stiffness of formula student monopost frame
Český názov:
Autor: Bc. Matúš Pös
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: torsional stiffness, torzná tuhosť, frame, Formula Student, rám
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Matúš Pös
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)