1. 4. 2020  16:22 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STROČKA, P. -- CHMELKO, V. Analýza úpravy rámu osobného automobilu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Analýza úpravy rámu osobného automobilu
Anglický název: Analysis of the personal car frame modification
Český název:
Autor: Bc. Peter Stročka
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: MKP, car body, karoséria, modálna analýza, FEM, modal analysis
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Stročka
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)