3. 6. 2020  8:49 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STROČKA, P. -- CHMELKO, V. Analýza úpravy rámu osobného automobilu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza úpravy rámu osobného automobilu
Anglický názov:
Analysis of the personal car frame modification
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: MKP, car body, karoséria, modálna analýza, FEM, modal analysis
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)