25. 5. 2020  11:04 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SLATINA, D. -- GAŠPARÍK, M. Model autonómnej železnice riadený PLC automatom. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Model autonómnej železnice riadený PLC automatom
Anglický názov:
Autonomous railway model controlled by PLC
Český názov:
Autor:
Bc. Dominik Slatina
Ing. Marek Gašparík, PhD.
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: železničná trať, Logo, model, railway, panel, PLC
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Dominik Slatina
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)