30. 10. 2020  3:01 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

EVERLINGOVÁ, K. -- GAŠPARÍK, M. Autonómny zavlažovací systém riadený mikrokontrolérom. Bakalářská práce. 2019.

Originální název:
Autonómny zavlažovací systém riadený mikrokontrolérom
Anglický název: An autonomous irrigation system controlled by a microcontroller
Český název:
Autor:
Bc. Karolína Everlingová
Ing. Marek Gašparík, PhD.
Pracoviště:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: WiFi, autonomous, sensor, Arduino, programming, cloud, zavlažovanie, Elegoo, irrigation, IoT, senzor, mikrokontrolér, internet, electric circuit, snímač, autonómny, LED, programovanie, microcontroller, elektrický obvod
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)