1. 4. 2020  17:29 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

EVERLINGOVÁ, K. -- GAŠPARÍK, M. Autonómny zavlažovací systém riadený mikrokontrolérom. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Autonómny zavlažovací systém riadený mikrokontrolérom
Anglický název: An autonomous irrigation system controlled by a microcontroller
Český název:
Autor: Bc. Karolína Everlingová
Ing. Marek Gašparík, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: WiFi, autonomous, sensor, Arduino, programming, cloud, zavlažovanie, Elegoo, irrigation, IoT, senzor, mikrokontrolér, internet, electric circuit, snímač, autonómny, LED, programovanie, microcontroller, elektrický obvod
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Karolína Everlingová
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)