3. 6. 2020  9:25 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

EVERLINGOVÁ, K. -- GAŠPARÍK, M. Autonómny zavlažovací systém riadený mikrokontrolérom. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Autonómny zavlažovací systém riadený mikrokontrolérom
Anglický názov:
An autonomous irrigation system controlled by a microcontroller
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: WiFi, autonomous, sensor, Arduino, programming, cloud, zavlažovanie, Elegoo, irrigation, IoT, senzor, mikrokontrolér, internet, electric circuit, snímač, autonómny, LED, programovanie, microcontroller, elektrický obvod
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)