1. 4. 2020  17:35 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PATEL, V B. -- ÚRADNÍČEK, J. Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach
Český název:
Autor: Ing. Vatsal Bipinchandra Patel
Ing. Juraj Úradníček, PhD.
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Natural Shape of Mode, eigenvalue analysis, brake squeal, , Natural Shape of Mode, dynamic instability, FEM Analysis
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Vatsal Bipinchandra Patel
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)