1. 4. 2020  17:06 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CSIZMADIA, D. -- HAVELKA, F. Modelovanie a simulácia vertikálnej dynamiky automobilu vybaveného semiaktívnym tlmičom. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Modelovanie a simulácia vertikálnej dynamiky automobilu vybaveného semiaktívnym tlmičom
Anglický název: Modelling and simulation of vertical dynamics of vehicle equipped with magnetorheological damper
Český název:
Autor: Ing. Dávid Csizmadia
Ing. Ferdinand Havelka, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: matematické modely autombiu, methods of linearizatin, mathematical models of vehicle, stochastické budenie, tlmiče, magnetorheological damper, linearizačné metódy, stochastic excitation, frequency response function, road excitation, používané typy magnetorheologických tlmičov, damper, amplitúdovo-frekvenčné charakteristiky, budenie od vozovky, using types of marnetorheological dampers, magnetorheologický tlmič
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Dávid Csizmadia
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)