1. 4. 2020  17:22 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MOHAN, P. -- GARAN, M. The static and dynamic analysis of the wheel loader in Ansys. Diplomová práce. 2019.

Originální název: The static and dynamic analysis of the wheel loader in Ansys
Český název:
Autor: Ing. Prasanth Mohan
Ing. Martin Garan, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Ansys Workbench, static and dynamic analysis, Catia v5, wheel loader, bager, statická a dynamická analýza
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Prasanth Mohan
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)