25. 5. 2020  10:42 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOHAN, P. -- GARAN, M. The static and dynamic analysis of the wheel loader in Ansys. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
The static and dynamic analysis of the wheel loader in Ansys
Český názov:
Autor:
Ing. Prasanth Mohan
Ing. Martin Garan, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Ansys Workbench, static and dynamic analysis, Catia v5, wheel loader, bager, statická a dynamická analýza
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Prasanth Mohan
Posledná zmena:
15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)