29. 3. 2020  12:53 Miroslav
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JERÁBEK, R. -- ÉCSI, L. Numerical study of material degradation of a silicone cross-shaped specimen using a thermodynamically consistent Mooney-Rivlin material model. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 258--266. ISBN 978-3-0357-1515-6.

Originální název: Numerical study of material degradation of a silicone cross-shaped specimen using a thermodynamically consistent Mooney-Rivlin material model
Slovenský název:
Autor: Ing. Róbert Jerábek (50%)
doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD. (50%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V)
Podnázev:
Od strany: 258
Do strany: 266
Počet stran: 9
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: Mooney-Rivlin material model
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Róbert Jerábek
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019. ISBN 978-3-0357-1515-6.

Originální název: Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V)
Anglický název:
Český název:
Editor: Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD. (95%)
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (5%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-0357-1515-6
Nakladatel: Trans Tech Publications
Místo vydání: Zurich
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)