29. 3. 2020  14:39 Miroslav
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GULANOVÁ, J. -- DUNAJ, Š. -- GROSINGER, P. Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component. In Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019, s. 293--297.

Originální název: Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component
Slovenský název:
Autor: Ing. Jana Gulanová, PhD. (34%)
Ing. Štefan Dunaj (33%)
Ing. Patrik Grosinger, PhD. (33%)
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition
Podnázev:
Od strany: 293
Do strany: 297
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: Reverse Engineering, reverzné inžinierstvo
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jana Gulanová, PhD.
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019.

Originální název: Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: CAD Solutions
Místo vydání: [S.l.]
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)