29. 3. 2020  15:07 Miroslav
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MILATA, M. -- MUSIL, M. Modelovanie budenia spaľovacích motorov. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 134--137.

Originální název: Modelovanie budenia spaľovacích motorov
Anglický název:
Autor: Ing. Michal Milata (80%)
prof. Ing. Miloš Musil, CSc. (20%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Strojárstvo - Strojírenství
Číslo svazku (ročník): 23
Od strany: 134
Do strany: 137
Počet stran: 4
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Milata
Poslední změna: 17.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Strojárstvo - Strojírenství. 2019.

Originální název: Strojárstvo - Strojírenství
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)