1. 4. 2020  17:34 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. -- ČEKAN, M. -- TŮMA, J. Transmission of vibrations through vibration isolators, theory and application. In UHL, T. Advances in Mechanism and Machine Science. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, s. 3995--4004. ISBN 978-3-030-20130-2.

Originální název: Transmission of vibrations through vibration isolators, theory and application
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc. (40%)
Ing. Ondrej Chlebo, PhD. (40%)
Ing. Michal Čekan, PhD. (10%)
Jiří Tůma (10%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Advances in Mechanism and Machine Science
Podnázev:
Od strany: 3995
Do strany: 4004
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: kmitanie, vibration isolator, izolátory
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

UHL, T. Advances in Mechanism and Machine Science. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019. ISBN 978-3-030-20130-2.

Originální název: Advances in Mechanism and Machine Science
Anglický název:
Český název:
Editor: Tadeusz Uhl
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-030-20130-2
Nakladatel: Springer Nature Switzerland
Místo vydání: Cham
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)