25. 5. 2020  11:03 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. -- ČEKAN, M. -- TŮMA, J. Transmission of vibrations through vibration isolators, theory and application. In UHL, T. Advances in Mechanism and Machine Science. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, s. 3995--4004. ISBN 978-3-030-20130-2.

Originálny názov:
Transmission of vibrations through vibration isolators, theory and application
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Advances in Mechanism and Machine Science
Podnázov:
Od strany:
3995
Do strany:
4004
Počet strán:
10
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: kmitanie, vibration isolator, izolátory
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

UHL, T. Advances in Mechanism and Machine Science. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019. ISBN 978-3-030-20130-2.

Originálny názov: Advances in Mechanism and Machine Science
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Tadeusz Uhl
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-3-030-20130-2
Vydavateľ:
Springer Nature Switzerland
Miesto vydania:
Cham
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)