3. 6. 2020  9:08 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOVÁČ, T. -- HUČKO, B. Biomechanické merania komfortu. Dizertačná práca. 2019. 74 s.

Originálny názov:
Biomechanické merania komfortu
Anglický názov:
Biomechanical measurement of comfort
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
74
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: experimental measurement, accelerometer, meranie komfortu, medzistavcová platnička, chrbtica, comfort measurement, vibrácie, experimentálne meranie, vibrations, spine, akcelerometer, biomechanics, intervertebral disc, biomechanika
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)