29. 3. 2020  15:04 Miroslav
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BÍRO, D. -- CHMELKO, V. Metódy extrakcie cyklov zaťaženia pri viacosovom premenlivom namáhaní. Disertační práce. 2019. 94 s.

Originální název: Metódy extrakcie cyklov zaťaženia pri viacosovom premenlivom namáhaní
Anglický název: Cycle counting methods in multiaxial variable loading
Český název:
Autor: Ing. Dominik Bíro, PhD.
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 94
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: viacosový stav napätosti, cycle counting, únava materiálu, odhad únavovej životnosti, multiaxial state of stress, rozloženie zaťaženia, extrahovanie cyklov, fatigue life estimation, fatigue
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Dominik Bíro, PhD.
Poslední změna: 31.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)