1. 4. 2020  17:23 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GROSINGER, P. -- ŠOLEK, P. Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít. Disertační práce. 2019. 81 s.

Originální název: Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít
Anglický název: Crane control with consideration of parameters change and nonlinearities
Český název:
Autor: Ing. Patrik Grosinger, PhD.
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 81
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: rovinný dynamický model žeriava, fuzzy interpolácia, linearization, PPM riadenie, robustness, spätnoväzbová linearizácia, PPM control, nonlinearities, robustnosť, nelinearity, fuzzy interpolation, linearizácia, SMC control, zmena parametrov, crane, rolling friction, change of parameters, feedback linearization, SMC riadenie, žeriav, valivé trenie, planar dynamical model of crane
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Grosinger, PhD.
Poslední změna: 31.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)