25. 5. 2020  10:43 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GROSINGER, P. -- ŠOLEK, P. Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít. Dizertačná práca. 2019. 81 s.

Originálny názov:
Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít
Anglický názov:
Crane control with consideration of parameters change and nonlinearities
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
81
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: rovinný dynamický model žeriava, fuzzy interpolácia, linearization, PPM riadenie, robustness, spätnoväzbová linearizácia, PPM control, nonlinearities, robustnosť, nelinearity, fuzzy interpolation, linearizácia, SMC control, zmena parametrov, crane, rolling friction, change of parameters, feedback linearization, SMC riadenie, žeriav, valivé trenie, planar dynamical model of crane
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Patrik Grosinger, PhD.
Posledná zmena:
31.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)