1. 4. 2020  16:17 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HUČKO, B. -- FERKOVÁ, S L. -- ĎURIŠ, S. -- RYBÁŘ, J. -- PAVLÁSEK, P. Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. s. 111--116.

Originální název: Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. (40%)
Sylvia Lea Ferková (30%)
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (10%)
Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD. (10%)
Ing. Peter Pavlásek, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Centrum inovácií
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering
Číslo svazku (ročník): 69
Od strany: 111
Do strany: 116
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: cornea, rohovka
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.
Poslední změna: 21.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering. 2019.

Originální název: Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 14.09.2019 22:24 (Import dat z knihovny)