7. 6. 2020  5:59 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUČKO, B. -- FERKOVÁ, S L. -- ĎURIŠ, S. -- RYBÁŘ, J. -- PAVLÁSEK, P. Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. s. 111--116.

Originálny názov: Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. (40%)
Sylvia Lea Ferková (30%)
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (10%)
Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD. (10%)
Ing. Peter Pavlásek, PhD. (10%)
Pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Centrum inovácií
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering
Číslo zväzku (ročník):
69
Od strany:
111
Do strany:
116
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: cornea, rohovka
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering. 2019.

Originálny názov:
Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
14.09.2019 22:24 (Import dát z knižnice)