29. 3. 2020  14:22 Miroslav
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠLESAR, P. -- JANČO, R. The calculation of the contact force and the contact width of shaft seals. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. s. 123--130.

Originální název: The calculation of the contact force and the contact width of shaft seals
Slovenský název:
Autor: Ing. Peter Šlesar (50%)
prof. Ing. Roland Jančo, PhD. (50%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering
Číslo svazku (ročník): 69
Od strany: 123
Do strany: 130
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: MSC Adams, water pump, čerpadlo vodné
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Peter Šlesar
Poslední změna: 16.11.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering. 2019.

Originální název: Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 28.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)