25. 5. 2020  10:07 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RYBÁŘ, J. -- SEDLAČKO PETER, -- ĎURIŠ, S. -- HUČKO, B. -- PAVLÁSEK, P. Etalonové zařízení na kalibraci bezkontaktních očních tonometrů. In 27. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS.org, 2019, s. 65--66. ISBN 978-80-87562-95-6.

Originálny názov:
Etalonové zařízení na kalibraci bezkontaktních očních tonometrů
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Centrum inovácií
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 27. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP
Podnázov:
Od strany:
65
Do strany:
66
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk:
čeština
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: calibration, kalibrácia, glaucoma, glaukóm
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.
Posledná zmena:
05.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

27. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS.org, 2019. ISBN 978-80-87562-95-6.

Originálny názov: 27. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-87562-95-6
Vydavateľ:
BOS.org
Miesto vydania:
Ústí nad Labem
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)