25. 5. 2020  10:44 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽIARAN, S. -- HUČKO, B. -- CHLEBO, O. -- TŮMA, J. Impact of vibro-isolation of technical equipment on structure-borne noise in living areas. In Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 26. Montreal: Canadian Acoustical Association, 2019, s. 1--8. ISBN 978-199918100-0.

Originálny názov: Impact of vibro-isolation of technical equipment on structure-borne noise in living areas
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc. (30%)
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. (30%)
Ing. Ondrej Chlebo, PhD. (30%)
Jiří Tůma (10%)
Pracovisko:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 26
Podnázov:
Od strany:
1
Do strany:
8
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: človek, human
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
02.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 26. Montreal: Canadian Acoustical Association, 2019. ISBN 978-199918100-0.

Originálny názov:
Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 26
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-199918100-0
Vydavateľ: Canadian Acoustical Association
Miesto vydania: Montreal
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
23.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)