1. 4. 2020  17:30 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANČO, R. -- ÉLESZTÖS, P. -- ÉCSI, L. -- ŠLESAR, P. Numerical simulation of Friction stir welding of aluminium plate. In ZOLOTAREV, I. -- RADOLF, V. Engineering mechanics 2019. Prague: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2019, s. 161--164. ISBN 978-80-87012-71-0.

Originální název: Numerical simulation of Friction stir welding of aluminium plate
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Roland Jančo, PhD. (50%)
prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc. (10%)
doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD. (20%)
Ing. Peter Šlesar (20%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Engineering mechanics 2019
Podnázev:
Od strany: 161
Do strany: 164
Počet stran: 4
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: hliníková zliatina, aluminium alloys
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Poslední změna: 16.11.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ZOLOTAREV, I. -- RADOLF, V. Engineering mechanics 2019. Prague: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2019. ISBN 978-80-87012-71-0.

Originální název: Engineering mechanics 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Igor Zolotarev
Vojtěch Radolf
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-87012-71-0
Nakladatel: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences
Místo vydání: Prague
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 20.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)