29. 3. 2020  15:04 Miroslav
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RYBÁŘ, J. -- VAŠEK, P. -- GROSINGER, P. -- DUNAJ, Š. -- ĎURIŠ, S. Reprofilace kol tramvají v podmínkách společnosti dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. In ECKERT, M. Transfer 2019: conference proceedings / elektronický zdroj. 1. vyd. Trenčín: Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek University of Trencin, 2019, s. 172--180. ISBN 978-80-8075-889-9.

Originální název: Reprofilace kol tramvají v podmínkách společnosti dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Anglický název:
Slovenský název:
Autor: Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD. (50%)
Ing. Pavol Vašek (20%)
Ing. Patrik Grosinger, PhD. (10%)
Ing. Štefan Dunaj (10%)
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Transfer 2019: conference proceedings / elektronický zdroj
Podnázev:
Od strany: 172
Do strany: 180
Počet stran: 9
Původní jazyk: čeština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: údržba, električka, maintenance, tram
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.
Poslední změna: 30.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ECKERT, M. Transfer 2019: conference proceedings / elektronický zdroj. 1.. vyd. Trenčín: Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek University of Trencin, 2019. 248 strany. ISBN 978-80-8075-889-9.

Originální název: Transfer 2019: conference proceedings / elektronický zdroj
Anglický název:
Český název:
Editor: Ing. Maroš Eckert, PhD.
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-8075-889-9
Nakladatel: Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek University of Trencin
Místo vydání: Trenčín
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran: 248
Typ rozsahu: strany
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Maroš Eckert, PhD.
Poslední změna: 30.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)