1. 4. 2020  15:32 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHMELKO, V. -- NOVOTNÝ, P. The assessment of the tensile with torsion loading interaction using the selected hypotheses and the experiment. In Proceedings of the 12th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture . ICMFF12. EDP Science, 2019: 2019, s. 1--6.

Originální název: The assessment of the tensile with torsion loading interaction using the selected hypotheses and the experiment
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. (50%)
Pavol Novotný (50%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Proceedings of the 12th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture . ICMFF12
Podnázev:
Od strany: 1
Do strany: 6
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Poslední změna: 21.12.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Proceedings of the 12th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture . ICMFF12. EDP Science, 2019: 2019.

Originální název: Proceedings of the 12th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture . ICMFF12
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání: EDP Science, 2019
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 21.12.2019 22:20 (Import dat z knihovny)