3. 6. 2020  8:26 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHMELKO, V. -- NOVOTNÝ, P. The assessment of the tensile with torsion loading interaction using the selected hypotheses and the experiment. In Proceedings of the 12th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture . ICMFF12. EDP Science, 2019: 2019, s. 1--6.

Originálny názov:
The assessment of the tensile with torsion loading interaction using the selected hypotheses and the experiment
Slovenský názov:
Autor:
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. (50%)
Pavol Novotný (50%)
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Proceedings of the 12th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture . ICMFF12
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany:
6
Počet strán:
6
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Posledná zmena:
21.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of the 12th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture . ICMFF12. EDP Science, 2019: 2019.

Originálny názov:
Proceedings of the 12th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture . ICMFF12
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
EDP Science, 2019
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
21.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)