1. 4. 2020  15:09 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ONDRUŠKA, J. -- BÁBICS, J. -- ŠOOŠ, Ľ. -- ONDEROVÁ, I. -- MARGETIN, M. Evaluation and measurement of spinning spindle characteristic by high-speed camera. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 42. ISBN 978-80-214-5733-1.

Originální název: Evaluation and measurement of spinning spindle characteristic by high-speed camera
Slovenský název:
Autor: Ing. Juraj Ondruška, PhD. (20%)
Ing. Jozef Bábics (20%)
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (20%)
Ing. Iveta Onderová, PhD. (20%)
Ing. Matúš Margetin, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: ERIN 2019
Podnázev:
Od strany: 42
Do strany: 42
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: spriadací stroj, spinning machine
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Ondruška, PhD.
Poslední změna: 21.12.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

ERIN 2019. Brno: VUT, 2019. ISBN 978-80-214-5733-1.

Originální název: ERIN 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-214-5733-1
Nakladatel: VUT
Místo vydání: Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)