7. 6. 2020  5:24 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ONDRUŠKA, J. -- BÁBICS, J. -- ŠOOŠ, Ľ. -- ONDEROVÁ, I. -- MARGETIN, M. Evaluation and measurement of spinning spindle characteristic by high-speed camera. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 42. ISBN 978-80-214-5733-1.

Originálny názov: Evaluation and measurement of spinning spindle characteristic by high-speed camera
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
ERIN 2019
Podnázov:
Od strany: 42
Do strany: 42
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: spriadací stroj, spinning machine
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
21.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ERIN 2019. Brno: VUT, 2019. ISBN 978-80-214-5733-1.

Originálny názov:
ERIN 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-214-5733-1
Vydavateľ:
VUT
Miesto vydania:
Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)