30. 10. 2020  8:51 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠMACH, J. -- LIČKOVÁ, D. -- FUSEK MARTIN, -- RAČEK, M. Acoustic emission method as a tool for monitoring of wear resistence test. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 213--218. ISBN 978-80-248-4287-5.

Originální název:
Acoustic emission method as a tool for monitoring of wear resistence test
Slovenský název:
Autor:
Jiří Šmach (25%)
Dagmar Ličková (25%)
Fusek Martin (25%)
Ing. Marek Raček, PhD. (25%)
Pracoviště:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace:
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník:
Applied mechanics 2019
Podnázev:
Od strany: 213
Do strany: 218
Počet stran:
6
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova:
slovenština: akustická emisia, acoustic emission
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 11.01.2020 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4287-5.

Originální název:
Applied mechanics 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Fusek Martin
Jiří Šmach
Jakub Cienciala
Dagmar Ličková
Kateřina Šimečková
Vojtěch Machalla
Zbyněk Paška
Pavel Pavlíček
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-248-4287-5
Nakladatel:
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání: Ostrava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Poslední změna:
11.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)