3. 6. 2020  9:21 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠMACH, J. -- LIČKOVÁ, D. -- FUSEK MARTIN, -- RAČEK, M. Acoustic emission method as a tool for monitoring of wear resistence test. In FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 213--218. ISBN 978-80-248-4287-5.

Originálny názov:
Acoustic emission method as a tool for monitoring of wear resistence test
Slovenský názov:
Autor:
Jiří Šmach (25%)
Dagmar Ličková (25%)
Fusek Martin (25%)
Ing. Marek Raček (25%)
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Applied mechanics 2019
Podnázov:
Od strany:
213
Do strany:
218
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: akustická emisia, acoustic emission
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 11.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

FUSEK MARTIN, -- ŠMACH, J. -- CIENCIALA, J. -- LIČKOVÁ, D. -- ŠIMEČKOVÁ, K. -- MACHALLA, V. -- PAŠKA, Z. -- PAVLÍČEK, P. Applied mechanics 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4287-5.

Originálny názov:
Applied mechanics 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Fusek Martin
Jiří Šmach
Jakub Cienciala
Dagmar Ličková
Kateřina Šimečková
Vojtěch Machalla
Zbyněk Paška
Pavel Pavlíček
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-248-4287-5
Vydavateľ:
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Miesto vydania:
Ostrava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
11.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)