1. 4. 2020  17:07 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARGETIN, M. -- KEPKA, M. Influence of critical plane definition on fatigue lifetime estimation under variable amplitude nonproportional multiaxial loading. In IGF 2019. International conference on Fracture and Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2019, s. 663--670.

Originální název: Influence of critical plane definition on fatigue lifetime estimation under variable amplitude nonproportional multiaxial loading
Slovenský název:
Autor: Ing. Matúš Margetin, PhD. (90%)
Miloslav Kepka (10%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: IGF 2019. International conference on Fracture and Structural Integrity
Podnázev:
Od strany: 663
Do strany: 670
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: multiaxial fatigue, fatigue
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Margetin, PhD.
Poslední změna: 18.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

IGF 2019. International conference on Fracture and Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2019.

Originální název: IGF 2019. International conference on Fracture and Structural Integrity
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Amsterdam
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 18.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)