3. 6. 2020  9:15 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARGETIN, M. -- KEPKA, M. Influence of critical plane definition on fatigue lifetime estimation under variable amplitude nonproportional multiaxial loading. In IGF 2019. International conference on Fracture and Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2019, s. 663--670.

Originálny názov:
Influence of critical plane definition on fatigue lifetime estimation under variable amplitude nonproportional multiaxial loading
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Matúš Margetin, PhD. (90%)
Miloslav Kepka (10%)
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
IGF 2019. International conference on Fracture and Structural Integrity
Podnázov:
Od strany:
663
Do strany: 670
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: multiaxial fatigue, fatigue
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IGF 2019. International conference on Fracture and Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier, 2019.

Originálny názov:
IGF 2019. International conference on Fracture and Structural Integrity
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Elsevier
Miesto vydania:
Amsterdam
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)