1. 4. 2020  17:00 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GROSINGER, P. -- ŠOLEK, P. Application of Analogue Derivators for Obtaining Direct Non-Measurable Components of the State Vector in Crane Control. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. s. 33--44.

Originální název: Application of Analogue Derivators for Obtaining Direct Non-Measurable Components of the State Vector in Crane Control
Slovenský název:
Autor: Ing. Patrik Grosinger, PhD. (80%)
prof. Ing. Peter Šolek, CSc. (20%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering
Číslo svazku (ročník): 69
Od strany: 33
Do strany: 44
Počet stran: 12
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: crane control, analog derivator
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Grosinger, PhD.
Poslední změna: 18.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering. 2019.

Originální název: Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 18.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)