25. 5. 2020  10:26 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GROSINGER, P. -- ŠOLEK, P. Application of Analogue Derivators for Obtaining Direct Non-Measurable Components of the State Vector in Crane Control. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. s. 33--44.

Originálny názov:
Application of Analogue Derivators for Obtaining Direct Non-Measurable Components of the State Vector in Crane Control
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering
Číslo zväzku (ročník):
69
Od strany: 33
Do strany:
44
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: crane control, analog derivator
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Ing. Patrik Grosinger, PhD.
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering. 2019.

Originálny názov:
Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)